Klanten & partners

Approxx ontwikkelt de FlexApp in nauwe samenwerking met haar cliënten. Gebruiksgemak was daarbij een belangrijke eis. Via een overzichtelijk beginscherm zijn alle functionaliteiten direct te bedienen. Voor de facilitair manager is er een schat aan data beschikbaar die helpen de

medewerkerstevredenheid te vergroten en te besparen op facilitaire uitgaven. Wilt u meer weten over de oplossingen van Approxx Workplace Solutions: info@approxx.nl

Neem contact op